Nasz rozłam

Film „Nasz rozłam” powstawał na przełomie 1989 i 1990 roku.
Temat dotyczy dramatu, który ogarnął łódzką „Solidarność”, podzieloną od kilku lat na dwie frakcje: lewicową i patriotyczną. Walka szła o rząd dusz – o władzę nad ogromnym skupiskiem ludzi, którzy wstąpili do „Solidarności” w nadziei zmiany Polski na kraj demokracji, dobrobytu, wolności.
Walka o władzę doprowadziła do wzajemnej nienawiści pomiędzy członkami tego samego związku. Jest to materiał na tyle charakterystyczny, żeby widz mógł się zatrzymać nad ostrzeżeniami, jakie wynikają z historii oraz zawartości tego filmu: jest to możliwość rozlania się złego przykładu na cały kraj, oraz możliwość posiewu tego, co może zniszczyć kiełkującą ideę demokracji w Polsce.
Przyglądamy się postępującemu w tamtych latach procesowi dezintegracji wewnątrz związku w Łodzi, a potem dramatycznej próbie scalenia tego, co rozdzielone. Ratunkiem wydają się być wspólne wybory do władz „Solidarności” w czasie, kiedy minęła już opresja stanu wojennego.

Wtedy, po ledwie osiągniętym porozumieniu, kiedy następują wspólne wybory, znów ujawnia się dramat wzajemnej nietolerancji – i otwartej, wzajemnej nienawiści.
W końcu wyczerpani delegaci „Solidarności” z obu stron wybierają nowego przewodniczącego. Zostaje nim dotychczasowy przewodniczący – człowiek który był więziony za przekonania, więziony za swoją nieustępliwą postawę lidera odpowiedzialnego moralnie za „Solidarność” Regionu Łódzkiego. Ten sam człowiek, upokarzany i kłamliwie oskarżany, zwycięża w zajadłej walce wyborczej, po wielu turach wahań wyborców.
Ale po wyborach pozostają zgliszcza: wzajemnego zaufania, możliwości uzyskania głębszego pojednania pomiędzy ludźmi wcześniej tak podzielonymi.
Film jest napełniony przeczuciem tego, co się potem w Polsce zaczęło dziać i trwa do dzisiaj. Trzeba przyjrzeć się korzeniom niezgody, korzeniom wzajemnego wyniszczania się, korzeniom tego, co może stać się wkrótce złem królującym w naszym Kraju.

Informacje na temat obsady i ekipy

Rok produkcji: 1992
Scenariusz, komentarz i reżyseria: Grzegorz Królikiewicz
Dane techniczne: BETACAM; 47 min.
Współpraca reżyserska: Alicja Wierzbicka, Marian Warsiński
Zdjęcia: Adam Bajerski, Robert Baliński, Stefan Czyżewski, Bartłomiej Maj, Andrzej Musiał, Jarosław Ostanówko
Montaż: Jacek Morawczyński
Opracowanie muzyczne: Jolanta Grzybowska
Produkcja: Studio Filmowe „N”