Wolna elekcja

W 1990 roku, w czasie przedwyborczej kampanii prezydenckiej w Polsce, jednym z kandydatów był Lech Wałęsa, legendarny przywódca „Solidarności”, laureat Pokojowej Nagrody Nobla, 48-letni robotnik z Gdańska.

Film ten ukazuje Wałęsę na wielu wiecach przedwyborczych, gdzie przekonuje społeczeństwo do racji zawartych w jego programie dla przyszłej Polski.
Dokument podzielony jest na rozdziały, których podtytuły odpowiadają rozdziałom w programie wyborczym Wałęsy. Natomiast tytuły rozdziałów filmu stanowią idiomatyczne określenia samego Wałęsy, mówiącego specyficznym językiem – ludowym, pełnym metafor i archaizmów.
Film kończy się wizytą zwycięskiego Lecha Wałęsy w parlamencie, gdzie składa przysięgę – jako pierwszy w dziejach Polski prezydent wybrany w demokratycznych i powszechnych wyborach.

Po przysiędze Prezydent Lech Wałęsa obejmuje zwierzchnictwo nad wojskiem na podwórzu Zamku Królewskiego w Warszawie, a następnie – we wnętrzu Zamku wita gościa – drugiego prezydenta Polski, który przyjechał z Londynu, aby po 51 latach utrzymywania  na emigracji politycznej ciągłości polskiej państwowości, oddać insygnia prezydenckie Lechowi Wałęsie, i zakończyć rozdarcie Polski na symbol i realność.

Informacje na temat obsady i ekipy

Rok produkcji: 1991
Scenariusz, komentarz i reżyseria: Grzegorz Królikiewicz
Bohater filmu dokumentalnego: Lech Wałęsa
Dane techniczne: BETACAM; 90 min.
Współpraca reżyserska: Alicja Wierzbicka
Zdjęcia: Stefan Czyżewski, Adam Kaczanowski, Wojciech Król, Andrzej Musiał, Stanisław Ścieszko, Zbigniew Tuliński, Jacek Twardowski, Tomasz Zarzycki
Dźwięk: Andrzej Kowal
Współpraca dźwiękowa: Ryszard Gibki, Adam Majda, Wiesław Pełczyński, Janusz Piwecki, Jarosław Skotowski
Montaż: Marek Szydłowski
Współpraca monterska: Radosław Szpinder
Konsultacja muzyczna: Barbara Okoń-Makowska
Kierownik produkcji: Piotr Dzięcioł
Współpraca produkcyjna: Mariola Kudelska, Wilhelm Dziadecki
Tłumaczenie angielskie: Julia Podziewska, Maciej Brudnicki
Zdjęcia zrealizowano kamerami Łódzkiego Ośrodka Telewizyjnego
Produkcja: Wytwórnia Filmów Oświatowych oraz Studio Filmowe „N”